5. Skriv en diskussion kring vilka krav som ställs på testsystem (assays). Ge exempel på 2 olika assays, en cellbaserad och en enzymbaserad, som används i läkemedelsindustrin idag.


Viktiga aspekter på testsystem ur synvinkel från läkemedelsindustrin:

Testsystemen som används idag bör vara snabba och billiga metoder för att läkemedelsindustrin ska kunna hålla sina kostnader nere inom forskningen. Systemen skall vara tillförlitliga och man ska kunna korrelera de data som man erhåller till in vivo data, om man inte kan göra det, är systemet inte användbart. Systemet måste ge reproducerbara data så att man kan belägga sina teorier med mycket data och det måste finnas bra referenssubstanser. Testsystemen ska vara enkla att använda så att resurserna inte behöver användas till att lära sig ett komplext system.

Caco-2 celler är en cellbaserad assay bestående av odlade humanceller från tarm. Dessa har man horisontellt och på ovansidan tillsätter man sin substans till buffertlösning och mäter sedan hur mycket som tagit sig igenom, genom att ta prover från buffertlösningen på undersidan. På så sätt kan man skatta hur mycket som kommer absorberas i tarmen efter oral administrering.

ELISA är en enzymbaserad assay som används mycket inom läkemedelsindustrin. Med ELISA kan man bestämma en substans bindning till antikroppar, brunnarna i hålplattan är coatade med antikroppar och till dem tillsätter man substansen man vill undersöka och en kompetitor. Efter tvätt och tillsatts av ämne som färgar substans-antikropp-komplexet kan man läsa av plattan och se hur stor affinitet substansen har till antikroppen.