Division of Pharmacognosy

News & Notes
2011.12.09

Booking

Booking of
AFK library &
A5-seminar room

Institutionen för Läkemedelskemi,
Avdelningen för Farmakognosi

Department of Medicinal Chemistry,
Division of Pharmacognosy


Div. of Pharmacognosy, at BMC, January 2012.

.....................................................